top of page

filmer

Vad har föreningslivet att erbjuda och vad får man ut av att engagera sig ideellt?

KC Kompetenscenter har producerat ett antal filmer och intervjuer om att engagera sig i föreningslivet.

Varför inte bli volontär hos Skåne Stadsmission?
Josefin Stegeland berättar om sitt engagemang som volontär hos Skåne Stadsmission.

Smarta kartan – lätt att göra klimatsmarta val
Smarta Kartan Malmö är en plattform som ska göra det lättare för Malmöbor att hitta och ta del av delningsinitiativ i staden. På Smarta Kartan listas ställen i Malmö där du kan hyra, byta, låna, ge och få. På kartan finns bland annat cykelkök, bytesgrupper, öppna kontor, låneställen och digitala plattformar. Här berättar Olov Källgarn från miljöförvaltningen på Malmö stad om Smarta Kartan och hur du använder den för Olof Samuelsson, kurator på Studenthälsan på Malmö universitet.

Nyttan av ett ideellt engagemang
Jakob Hallgren, ambassadör

Jakob Hallgren berättar om sitt arbete som Sveriges ambassadör i Sydkorea och på vilket sätt erfarenheterna från hans ideella engagemang tidigare i livet varit till nytta i hans yrkeskarriär. Jakob Hallgren är uppväxt i Glumslöv utanför Landskrona och har arbetat på Utrikesdepartementet, SIPRI, Regeringskansliet, Folke Bernadotte Academy och har arbetat i Geneve, Sarajevo m m.

Bli volontär – din insats behövs!
Volontärbyrån

Vill du engagera dig och göra skillnad? Volontärbyrån berättar om det ideella engagemanget och ger tips om hur du kan göra för att komma igång. Dessutom får du möta personer som berättar om sitt engagemang.  

Kulturen hjälper mig att stå ut
Hannah ”Hanutten” Harvigsson

Ett samtal med Hannah Harvigsson om kraft, lust, skapande, känslor, tvivel och prestation. Hannah Harvigsson är en ung musiker, låtskrivare och artist i Malmö som drivit och startat flera olika projekt, nu senast projektet ”SÄG DET – SEN GÖR DET” som fått treårig finansiering från arvsfonden. I detta samtal med Olof Samuelsson delar Hannah med sig om sina tankar kring att vara kreativ, samarbeta med andra och att hitta sammanhang att genomföra sina idéer. Samtalet handlar också om tvivel, prestationsångest och lusten att skapa som kan göra det möjligt att stå ut med sig själv, livet och vardagen.

Hur kan vi skapa en bättre värld?

Martin Nihlgård, generalsekreterare, Individuell Människohjälp
Martin Nihlgård pratar om engagemang, demokrati, jämställdhet utmaningar och vad vi själva kan göra för medverka till att skapa en bättre värld. Martin Nihlgård är generalsekreterare för Individuell Människohjälp, en biståndsorganisation med säte i Lund och verksam i ett tiotal länder runt om världen. IM arbetar för att stärka utsatta individer, särskilt kvinnor och unga, så att de av egen kraft kan ta sig ur fattigdom och utanförskap. Martin har tidigare varit rektor för Sundsgårdens folkhögskola.

Klimatångest – Men GÖR något då!
Ola Olefeldt och Olof Samuelsson, Studenthälsan, Malmö universitet

Ola Olefeldt och Olof Samuelsson pratar om hur vi kan hantera klimatångest och frustration som kan komma ur känslan av att ”jag borde göra mer” eller ”ingen annan bryr sig”. De ger sin syn på hur vi kan förhålla oss till klimatångest och pratar om att hitta balansen mellan att ”agera” och att ”släppa” och att ta beslut kring sitt agerande som är hållbart i längden både för sig själv och klimatet. Ola Olefeldt och Olof Samuelsson arbetar båda som kuratorer på Studenthälsan vid Malmö universitet där de möter många studenter både i individuella samtal och i grupper och föreläsningar.  

bottom of page