top of page
Aktiv Ungdom Malmö
Allas Lika Värde Förenin
Arrangör Bordtennis-EM
Ensamkommandes Förbund
Fenix Kårens Miljöförening
Folkuniversitetet
Föreningen Värnet
GAK Enighet
Hembygdsgillet Malmö
IKF
Jämlikt.nu
Limhamn Grifins
Läkare i Världen
Möllans Basement
Noaks Ark Mosaik
Positiva Gruppen Syd
RFSU Malmö

årets deltagare

Nedanstående föreningar/organisationer kommer vara delaktiga i Open Your Eyes To Malmö  våren 2023. Via länkarna nedan kan du komma direkt till informationen om föreningen/organisationen och under deras namn finns länkar vidare till mer information.

The associations/organisations mentioned below will be a part of Open Your Eyes To Malmö Spring 2023. By clicking the links below you can come directly to the information about the association/organisation and below their names you will find links to more information.

Aktiv Ungdom Malmö: ungdomsförening; youth association
Allas Lika Värde Föreningen: stöd och språk; support and language

Arrangör Bordtennis-EM i Malmö: bordtennis-EM i Malmö i september; European Tabletennis championships in Malmö in September

Ensamkommandes Förbund: ungdomsförening, youth association
Fenix Kårens Miljöförening: Student association with focus on environment

Folkuniversitetet: studieförbund; non-formal adult education association
Föreningen Värnet: stöd och socialt sammanhang; support and social context
GAK Enighet: kampsportsförening; martial arts association
Hembygdsgillet Malmö: kulturförening, cultural association

Internationella Kvinnoföreningen: IKF - kvinnorättsförening; women's rights association
Jämlikt.nu: intresseförening; association of interest

Limhamn Griffins: idrottsförening; sports association

Läkare i världen: humanitär hjälporganisation; humanitarian help-organisation
Möllans Basement: ungdomsförening, youth association
Noaks Ark Mosaik: stöd; support
Positiva Gruppen Syd: stöd; support
RFSU Malmö: intresseförening; association of interest

Rädda Barnen Malmö: barns rättigheter; children's rights
Rädda Barnen Ungdomsförbund Malmö: barns rättigheter; children's rights

Röda Korset Malmö: humanitär hjälporganisation; humanitarian help-organisation
Röda Korsets Ungdomsförbund Malmö: humanitär ungdomsförening; humanitarian youth association

Student Lund: studentförening; student's association

Svenska Föreningen för Falun Dafa: meditation
Tamam Malmö: ungdomsförening; youth association
Trans- och Tjejjouren: stöd; support

Trygga Barnen: stöd; support
 

Aktiv Ungdom Malmö

Hemsida | Facebook | Instagram

Välkommen till Föreningen Aktiv Ungdom Malmö en barn- och ungdomsförening i Malmö med:  Dansskola med Barndans, Showdance, och Streetdance, HipHop,  Orientalisk dans, och mycket mer, med grupper från 4 års ålder och till vuxna. Musikalskola med sång och dans, från 8 år och uppåt. Teater med teaterspel, dramaövningar och scenuppträdande m.m, med grupper för barn från 6 år och uppåt. Konst & Målarskola med teckning & målning, illustration med grupper från 6 år och uppåt. Workshops under året i dans, mode och design och mycket mera. Vi verkar för att ge alla en stimulerande och givande fritid, och en möjlighet att engagera sig i föreningslivet. 
Welcome to the association Aktiv Ungdom Malmö, a child- and youth-association in Malmö with: Dance school with dance for children, Showdance and Streetdance, HipHop, Oriental dance, and much more, with groups from 4 years of age up to adults. Musical school with song and dance, from 8 years and upward. Theatre with theatre play, drama excercises and stage performance and more, with groups for children from 6 years and upward. Art and painting-school with drawing and painting, illustration with groups from 6 years and upward. Workshops during the year in dance, fashion and design and much more. We act to give everybody a stimulating and rewarding spare time, and a possibility to engage in the associations life. 

Allas Lika Värde Föreningen

Hemsida | Facebook | Instagram

Föreningens ändamål är: Att verka för en positiv samhällsutveckling inom ramen för de grundläggande demokratiska värderingarna; Att verka för att barn, ungdomar och vuxna genom riktade insatser ska integreras i det svenska samhället oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.
The associations aim is to work for a positive development for the society within the framework of the basic democratic values; to promote that children, youth and adults through projected achievements will be integrated in the Swedish society no matter gender, transgender identity or expression, ethnical belonging, religion or other belief, disability, sexual orientation and age.
 

Arrangör Bordtennis-EM i Malmö

Hemsida | Facebook | Instagram | Video

Inte sedan 2019 har de svenska bordtennisstjärnorna spelat en internationell tävling på hemmaplan. 10-17 september 2023 är det dags igen när Bordtennis-EM intar Malmö Arena. Med Truls Möregårdh och Mattias Falck i spetsen hoppas de svenska herrarna, som främst utmanas av Tyskland och Frankrike, ta sig hela vägen och vinna Sveriges första guld i lag sedan år 2002. Damerna, med Linda Bergström och Stina Källberg som de två högst rankade spelarna, hoppas på att ta sig vidare från gruppen och sedan överraska i slutspelet.

Missa inte bordtennis i världsklass där våra nya stjärnor tar sig an Europas bästa spelare.
Not since 2019 have the Swedish table-tennis stars played an international contest at home turf. On the 10-17th of September the European Table-tennis Championships take Malmö Arena. With Truls Möregårdh and Mattias Falck at the head the Swedish gentlemen, who is mainly challenged by Germany and France, go all the way and win Sweden's first gold since 2002. The lady, with Linda Bergström and Stina Källberg as the two highest ranked players, hope to advance from the group and then be a surprise in the playoffs. 
Don't miss table-tennis in world class where our new stars take on Europe's best players.

Ensamkommandes Förbund

Hemsida | Facebook | Instagram | Video

Föreningen har sedan 2014 drivit Mötesplats Otto på Värnhem, som riktar sig till nyanlända barn och ungdomar upp till 25 år. Men alla är välkomna!

På mötesplatsen erbjuder vi läxhjälp, mellanmål, social & juridisk rådgivning, middagar, simning, fotboll, gitarrkurs, fadderverksamhet och arrangerar en mängd fritidsaktiviteter och läger. Vi har också föreläsningar och workshops i ämnen som hälsa, drogprevention, sexuell hälsa och jobbsökande. Med mötesplatsen vill vi bryta ensamhet och arbetar för att nya vänskapsband ska kunna knytas. En viktig del i mötesplatsen är vårt starka och nära nätverk av vänner, volontärer och samarbetsaktörer.
Since 2014, the association has been responsible for Mötesplats Otto at Värnhet, that targets children and youth up til 25 years old and are newcomers. But everyone are welcome!
At the meeting place we offer help with homework, snack, social & judicial councelling, dinners, football, guitar-course, sponsor-activity and arrange a lot of leisure-activities and camps. We also got lectures and workshops in topics like healt, drug-prevention, sexual health and job-seeking. The aim for the meeting place is to break loneliness and make it easier for new friendship bond come reality. An important part in the meeting place is our strong and close network of friends, volunteers and cooperation actors.
 

Fenix Kårens Miljöförening

Facebook | Instagram
Grundades 2012, Fenix är en ideell studentförening med miljö och hållbar utveckling som utgångspunkt. Vi har som mål med vår verksamhet att skapa ett engagemang för miljö, hållbar utveckling och rättvis handel bland Malmö Universitets studenter. Vår förening vill skapa en medvetenhet om miljö och hållbar utveckling och uppmuntra till opinionsbildning. 
Founded in 2012, Fenix is a non-profit student organization with environmental policy and sustainable development as a basis. The goal of our organization is to create a commitment regarding the environment, sustainable development and fair trade among students of Malmö University. Our association wants to encourage, create public education and advocacy from an environmental and sustainable development perspective. 

Folkuniversitetet

Hemsida | Facebook | Instagram
Folkuniversitetet bedriver folkbildning i hela Sverige. Vår idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Samarbeten med föreningar och grupper är en viktig del i vår verksamhet. Hos oss kan du få hjälp och stöttning med studiecirklar, folkbildningsverksamhet och kulturarrangemang.
Vi har ett flertalet aktiviteter inom såväl hälsa som hållbarhet. Först och främst driver vi projektet Terra-pi (https://www.terrapi.se/), vilket vänder sig till ungdomar och unga vuxna med klimatångest och andra klimatkänslor. Där hjälper vi till att hantera känslor och kanalisera dessa in till engagemang för klimatet. Vi driver Klimatkraftsgrupper, har studiecirkelmaterial, har föreläsningar och WS. Allt gratis och finansierat via Allmänna Arvsfonden.

Folkuniversitetet conducts adult education all over Sweden. Our idea is that through knowledge and creative give people conditions for a richer life. Collaboration with associations and groups are an important part in our activities. At our place you can get help and support with study circles, adult education activities and cultural events.
We have several activities in health as well as sustainability. Primarily, we pursue the project Terra-pi (
https://www.terrapi.se/), which target group is youth and young adults with climate-angst and other climate-feelings. Throught the project we help them to handle the feelings and channel this to an involvment for the climate. We pursue Climatepower-groups, have study circle-material, have lectures and workshops. All is for free.  
 

Föreningen Värnet

Hemsida | Facebook 
Vi är en förening, från 1934, med och för personer med fuktionsutmaningar, pensionärer och ungdomar.
Vi fikar gärna och spela bingo. Vi är väldigt sociala.
Vi har flera olika hälsofrämjande aktiviteter, bl.a. dans, boccia och bowling, samt utflykter och åka på läger.
För att kunna vara med på alla våra aktiviteter, så behöver du registrera dig som huvudmedlem. 
We are an association, started 1934, with and for persons with function-challenges, pensioners and youth. 

We love to take coffee break and play bingo. We are very social.
We have several different healt-strengthening activities, for example, dance, boccia and bowling, and excursion and going to camps.
To be able to participate in all our activities, you need to register as a main member.

 

GAK Enighet 

Hemsida | Facebook | Instagram
GAK Enighet grundades 1892!
1986 flyttade vi till Fagerstagatan där vi ligger än idag. Här på Enighet Sportcenter har vi en modern anläggning med 7 olika träningssalar och ett stort gym. Vi har även Cafe´ & Sportshop och i omklädningsrummen finns bastu & solarium.
Klubben har vunnit både VM- och OS-guld. Vi har 11 olika sektioner, bl.a. kickboxning, thaiboxning och boxning. Även en hel del budosporter såsom karate, judo, taekwondo, aikido och kendo.
GAK Enighet was founded in 1892!
In 1986 we moved to Fagerstagatan where we still have our activities. Here at Enighet Sportcenter, we have a modern facility with 7 different training-halls and a large gym. We also have a Cafe´ & Sportshop and in the locker-rooms we have sauna & solarium.
The club has won both WC- and OG-gold. We have 11 different sections, for example kickboxning, thaiboxning and boxing. Also, a a lot of budo-sports such as karate, judo, taekwondo, aikido och kendo.

Hembygdsgillet Malmö 

Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Hembygdsgillet Malmö är en folkdansförening som bildades 1918 och är ansluten till Svenska Folkdansringen. Vi sysslar inte enbart med dans, utan har även verksamhet inom olika slöjd- och hantverksområden som textil, silversmide och träslöjd.
Hembygdsgillet Malmö is a folk dance-association who was founded in 1918 and is affiliative to the Swedish Folk dance-ring. We are not only have dance as an activity, we also have activities in different crafts and art-areas such as textile, silver forging and carpentry.
 

Internationella Kvinnoföreningen - IKF 

Hemsida | Facebook | Instagram

IKF Malmö är en plats där alla kvinnor har en röst och en historia att dela. Vi erbjuder studiecirklar, målgrupp-specifika projekt och en inkluderande och varm miljö för just dig.

IKF Malmö erbjuder en plats för alla kvinnor, av alla nationaliteter och bakgrunder. Hos oss har alla en röst och en möjlighet att kunna växa och utvecklas i ett systerskap.

Hållbarhets- och hälso-aktiviter, studiecirklar i: yoga; motion och välbefinnande; hälsa, kost och välbefinnande; mänskliga
rättigheter; samt i flera projekt och studiecirklar diskuterar vi social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
IKF Malmö is a place where every woman has a voice and a history to share. We offer study circles, target group-specific projects and an including and warm environment for you.

IKF Malmö offers a place for every woman, of every nationality and backgrounds. At our place everyone have a voice and a possibility to grow and develop in a sisterhood.
Sustainable- and healt-activities, study circles in: yoga; excercise and weel-being; health, food and well-being; human rights; and in several projects and study circles we discuss social, economical and ecological sustainability.

 

Jämlikt.nu

Hemsida | Facebook | Instagram | Video

Vi arbetar i ett hälsofrämjande projekt och som en del av det arbetar vi med kunskapsspridning om barns rätt till hälsa med fokus på rättigheter, kropp, identitet, sexualitet, samtycke och relationer. Medlemmar har möjlighet att stödja oss i kunskapsspridningen samt ordna event så som bokcirklar, journal clubs, seminarium och annat inom ramen för våra teman.
We work in a project that promotes health and as a part of that we work with deployment of knowledge about children's right to health with focus on rights, body, identity, sexuality, consent and relations. Members have the possibility so support us in the deployment of the knowledge and coordinate events such as bookcircles, journal clubs, seminars and others in the line of our themes.

Limhamn Griffins
Hemsida | Facebook | Instagram | Video

Limhamn Griffins är en av Sveriges äldsta amerikansk fotbollsföreningar, grundad 1988 när 2 andra föreningar i Malmö gick samman. 
Idag finns lag från och med 11 och uppåt för pojkar och flickor, män och kvinnor. Amerikansk fotboll är en sport där alla oavsett kunnande, storlek, ålder, erfarenhet, ... hittar en plats! Det erbjuder en unik form av grupp som främjar ett generellt välbefinnande och hälsa genom att tillhandahålla en säker och öppen miljö där människor kan träna och vara sociala. Genom mångfalden i sporten, tillhandahåller vi en plattform för personer av alla sorters atletisk bakgrund att gå med och därigenom bidrar vi till att personer har en aktiv livsstil.
The Limhamn Griffins are one of Sweden's oldest American football associations, founded in 1988 when two other associations in Malmö merged. Today there are teams from age 11 and up for boys and girls, men and women. American football is a sport where everyone, no matter skills, size, age, experience, ... will find a place! It offers a unique form of community that promotes overall wellbeing and health by providing a safe and open environment where people can exercise and socialize. Through the diversity of the sport we provide a platform for people of all types of athletic backgrounds to join and thereby we contribute to people having an active lifestyle.
 

Läkare i världen
Hemsida | Facebook | Instagram | Video
Våra aktiviteter är att ha en medicinsk och psykosocial mottagning öppen varje torsdag för människor som av olika anledningar inte har rätt till eller begränsad rätt till vård inom den reguljära vården. Framförallt asylsökande, personer ur massflyktsdirektivet, papperslösa, utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare. Vi hjälper och vårdar genom vår psykosociala, juridiska och medicinska aktiviteter där vi bland annat informerar om vilka rättigheter människor har som kontaktar oss och hänvisar dem till vilken sorts hjälp de kan få från t.ex. den reguljära vården. För personer som inte är inom dessa nämnda grupper och som vill hjälpa oss att hjälpa och vårda finns möjligheten till att bli volontär på mottagningen
Our activities is about having a medical and psychosocial receiving open every Thursday for the human beings that for different reasons not have access or limited rights to care in the regular care-system. Above all else asylum-seekers, persons of the Temporary Protection Directive, EU-citizens, human beings without pappers or persons that have been exposed to trafficking. We help and take care of through our psychosocial, legal and medical activities where we for instance inform about which rights persons that contact us have and refer them to what kind of help they can get from for example the regular care. For persons that do not belong to the above mentioned groups and that wants to help us to help and care there is a possibility to become a volunteer at the receiving. 

 

Möllans Basement 

Hemsida| Instagram

Möllans Basement är både en mötesplats och ett nätverk som riktar sig åt ungdomar och unga vuxna i Malmö. Vårt största fokus är att slussa vidare ungdomar till jobb men samtidigt finnas tillgänglig för ungas behov.

På Möllans Basement arbetar vi med 4 viktiga områden: Kunskap, hälsa och social utveckling, mänskliga rättigheter och jämställdhet, hållbar utveckling och ekonomisk utveckling.

Möllans Basement is both a meeting place and a network that points at youth and young adults in Malmö. Our biggest focus is to get youth closer to a job but at the same time be there for the youngsters needs.

At Möllans Basement we work with 4 important areas: Knowledge, health and social development, human rights and equality, sustainable and economical development.

Noaks Ark Mosaik 

Hemsida | Facebook | Instagram | Video

Noaks Ark Mosaik är en frivilligorganisation som arbetar med hivprevention, psykosocialt stöd och rådgivning samt hivtest med snabbsvar. Alla är välkomna till oss men vi prioriterar målgruppen migranter och nyanlända.
Noaks Ark Mosaik is a volunteerorganisation that works with hiv-prevention, psychosocial support and counseling and hiv-testing with quick reply. Everyone is welcome to us but we prioritizes the target group migrants and newcomers. 
 

Positiva Gruppen Syd 

Hemsida | Facebook | Instagram

Positiva Gruppen Syd är en ideell organisation med bas i Malmö som arbetar för personer som lever med eller berörs av hiv i södra Sverige.

Vi erbjuder ett nätverk byggt på kamratskap och kunskap och tillhandahåller även information & utbildning samt sociala aktiviteter.
Positiva Gruppen Syd is a non-profit organisation based in Malmö that works for persons that lives with or affects by hiv in southern Sweden.

We offer a network built on friendship and knowledge and also provides information & education and social activities.
 

RFSU Malmö 

Hemsida | Facebook | Instagram
RFSU Malmö bildades 1934 och är en av RFSU:s äldsta lokalföreningar. Vi verkar för en kunskapsbaserad och öppen syn på sexualitet och relationer, och har sedan start kämpat för allas rätt till friheten att vara, välja och njuta!
RFSU Malmö arbetar bl.a. med detta:

- Sexualupplysning för unga som inkluderar SRHR frågor och syftar till att stärka ungas rätt till en god sexuell hälsa 

- Utbildar skolpersonal kring undervisning i sexualitet, samtycke och relationer 

- Utbildar personal inom social omsorg i sexualitetsfrågor (socialtjänst, LSS, hälsa, vård och omsorg) 

Vi leder seminarium, utbildningar och kurser kring sexualitet vilket inkluderar såväl relationer, identitet, kropp, sexualitet, sex, samtycke etc. Samtliga frågor som är kopplade till hälsa och social hållbarhet.
RFSU Malmö was founded 1934 and is one of the oldest local associations of RFSU. We work for an knowledge-based and open wiew on sexuality and relations, and has since the beginning struggled for everyone's right to the freedom to be, choose and enjoy!
RFSU Malmö works among other things with this:
- Sexual information for youth which includes SRHR questions and aims to strengthen youth's right to a good sexual health
- Educate school staff about teaching in sexuality, consent and relations
- Educate staff in social welfare in questions about sexuality (social service, LSS, health and care)

We lead seminars, educations and courses about sexuality which includes as well relations, identity, body, sexuality, sex, consent etc. All questions are connected to healt and social sustainability.
 

Rädda Barnen Malmö

Hemsida | Facebook | Instagram
På Rädda Barnen arbetar vi för alla barns självklara rätt att överleva, utvecklas och växa upp i trygghet.
Som volontär är du med och gör verklig skillnad för barn lokalt i ditt närområde. Oavsett om du har en timme över eller är redo för en ledarroll finns det ett engagemangsuppdrag för dig.
Här och nu för framtiden förändrar vi barns liv – för att trygga barn blir trygga vuxna. Att rädda barnen är att rädda världen.
At Rädda Barnen we work for every child's self-evident right to survive, develop and grupp in secure environments. 
As a volunteer, you are a part of making a real difference for children locally in your immediate area. No matter if you have an hour or are ready for a leader-role there is a mission for you.
Here and now for the future we change children's lifes - because secure children becomes secure adults. To save the children is to save the world.

 

Rädda Barnens Ungdomsförbund Malmö

Hemsida | Facebook | Instagram 

Vi är en organisation av barn och unga som kämpar för barns rättigheter och inflytande i samhället. Vi driver en mängd olika frågor kopplade till hållbarhet och hälsa och framförallt med fokus på barns rätt till en meningsfull fritid.

Hos oss får barn och unga möjlighet att delta i föreningslivet och göra de aktiviteter de själva vill och tycker är viktigt. Det kan handla om att anordna en antirasistisk fotbollscup, dans för unga asylsökande, olika temahelger och träffar.

Vi har lång erfarenhet av att jobba med frågor kring barnfattigdom och diskriminering mot barn och som inte får sina rättigheter uppfyllda kring hälsa och hållbarhet.

We are an association by children and youth that struggler for children's rights and influence in society. We pursue a lot of different questions connected to sustainability and health and above all else with focus on children's right to a meaningful leisure.
With us, the children and youth get the possibility to participate in the association-life and do activities that they want to do and thinks is important. It can be about to arrange an antiracist football-cup, dance for young asylum seekers, different theme weekends and meetings. 
We got a long experience of working with questions about child poverty and discrimination against children and who do not get their rights filled when it comes to health and sustainability.

Röda Korset Malmö 

Hemsida | Facebook | Instagram
I Malmökretsen finns cirka 400 frivilliga som är engagerade i någon av kretsens omkring 40 olika verksamheter. Grunden för vårt arbete vilar helt på frivilliga insatser och människors vilja att ge av sin tid och sitt engagemang till vår verksamhet. 

In the Malmö district there are about 400 volunteers who are involved in one of the district's 40 different activities. The basis for our work rests entirely on voluntary efforts and people's willingness to offer their time and commitment to our business.
 

Röda Korset Ungdomsförbund Malmö 

Hemsida | Facebook | Video
Vi är unga som ställer upp för unga och tror på allas möjlighet att påverka. Vi drömmer och strävar efter en värld där barn och unga ska må bra och känna sig trygga. 
Deras hållbarhets- och hälsofrämjande aktiviteter är bl.a.: 
Under perioden mars-maj håller vi i RKUF Malmö 3 workshops om ekologisk hållbarhet ur ett humanitärt perspektiv. Vi i RKUF Malmö driver RKUF Podden i samarbete med RKUF Lund. Podden har flera avsnitt med hållbarhets- och hälsorelaterat fokus. Vi tänker även dessa frågor in i vår verksamheter, och t.ex. serverar vi vegetarisk på våra Frukostklubbar.
We are the Red Cross Youth Malmö, where young people stand up for the children and youth in Malmö. We dream and aim after a world were children and youth will be well and feel safe.
Their sustainable and health-promotive activities are among other: 
During March-May, we have 3 workshops about ecological sustainability through a humanitarian perspective. In RKUF Malmö we pursues RKUF Podden in collaboration with RKUF Lund. The Pod has several episodes sustainable- and health-related focus. We even think these questions in our activities and for example we dishes vegetarian food at our Breakfast-clubs.

 

Student Lund

Hemsida | Facebook | Instagram

Inom Studentlund rymmer sig kårer, nationer, utskott och föreningar från hela Lund som alla arbetar med hållbarhet och hälsofrämjande för studenter. De flesta av organisationerna inom Studentlund organiserar friluftsaktiviteter och utbildar deltagarna kring hållbart friluftsliv genom föreläsningar och workshops, samt organiserar idrottsaktiviteter som volleyboll, simning och fotboll. Dessutom genomsyrar hållbarhet samtliga organisationers verksamheter. Studentlund som samarbetsorgan arbetar i sig även med social hållbarhet, genom välmåendeenkäter och insatser för en bra arbets- och studiemiljö.
In Studentlund there is corps, nations, advisory committees and associations from all over Lund that works with sustainability and promotes health for students. Most of the organisations in Studentlund organises outdoor activities and educats participants about sustainable outdoor life through lectures and workshops, and organises sport-activities such as volleyboll, swimming and football. In addition, sustainability permeates all of the organisation's activities. As a cooperative body, Studentlund also works with social sustainability through well-being surveys and stakes for a good work- and study environment.

Svenska Föreningen för Falun Dafa 
Hemsida
Falun Dafa (även kallad Falun Gong) är en Traditionell qigong‐ och meditationsmetod från Buddha‐läran. Det ingår fem enkla och kraftfulla qigong övningar, samt kultivering av ens hjärtats natur i enlighet med principerna Sanning‐Godhet och Tålamod.
Metoden har mycket goda hälsoeffekter, passar alla åldrar och är alltid avgiftsfritt.
Falun Dafa (often called Falun Gong) is a Traditional qigong- och meditation method from the Buddha theory. Included in this are five simple and powerful qigong-practices and cultivation of one's heart's nature in accordance with the principles Truth-Goodness and Patience. The method has very good health-effects, suits every age-group and are always free of charge. 


Tamam Malmö 
Hemsida | Facebook | Instagram 
Tamam är en nationell ideell ungdomsorganisation som skapar kostnadsfria aktiviteter och sociala mötesplatser i tillsammans med barn och unga. Vi driver olika projekt med fokus på barns rättigheter, antirasism och ett inkluderande föreningsliv. Just nu söker vi volontärer för läxhjälp i Malmö. 
Tamam is a national non-profit youth organisation that creates activities that are free of charge and social meeting places together with children and youth. We pursue different projects with focus on children's rights, anti-racism and a including associations-life. We are now looking for volunteers for homework help in Malmö.

Trans- och Tjejjouren 

Hemsida | Facebook | Instagram 

Trans- och Tjejjouren i Malmö är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening som verkar för ett jämställt samhälle fritt från våld med utgångspunkt i en feministisk och intersektionell grundsyn. Verksamhetsområdena är stödverksamhet, utbildning och opinionsbildning med den övergripande målsättningen att vara en feministisk fristad och att verka för ett jämställt samhälle fritt från våld och förtryckande strukturer.

Den huvudsakliga målgruppen för Trans- och Tjejjouren i Malmö är unga personer som identifierar sig som transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor i åldern 12-30 år. Alla transpersoner, icke-binära och/eller tjejer och kvinnor som har fyllt 18 år till och med året de fyller 35 år är välkomna att bli medlemmar i jouren. 
Trans- och Tjejjouren i Malmö is a party-politically and religiously unbound non-profit association that works for an equal society free from violence with starting point in a feministic and intersektonal basic view. The areas of operation is supporting activities, education and opinion formation with an overriding aim to be a feministic sanctuary and to work for an equal society free from violence and oppressive structures.
The main target group for Trans- och Tjejjouren in Malmö is young persons that identifies themselves as transgender, non-binary and/or girls and women in the age 12-30 years. All transgender persons, non-binary and/or girls and women that have turned 18 year to 35 year are welcomed to join the jour. 

Trygga Barnen
Hemsida 
| Facebook | Instagram 

Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i eller har växt upp i en familj där någon har problem med missbruk. Vår vision är att alla barn får det stöd och den trygghet de har rätt till. Vi som jobbar i Trygga Barnens stödverksamhet har egna erfarenheter av att vara anhörig till någon med missbruk och psykisk ohälsa. Trygga Barnen är en politiskt och religiöst oberoende stiftelse utan vinstintresse.

Trygga Barnen erbjuder stödchatt via Snapchat och Instagram samt gruppträffar, enskilda samtal och aktiviteter i Stockholm. Vi finns runt om i hela landet genom projektet Trygga Hjältar. Våra Trygga Hjältar fungerar som en länk mellan barnen och stödet i den kommun som Trygga Hjälten verkar.

För att barn och unga ska hitta till oss och till våra aktiviteter behöver vi synas och finnas där barnen finns. Det gör vi bland annat genom att föreläsa på skolor och berätta om våra egna bakgrunder, som barn i liknande situationer kan relatera till. Genom att synas i skolor kan vi också fånga upp barn och unga som behöver stöd gällande en vän. Vi erbjuder även föreläsningar vuxna.

The purpose of Trygga Barnen is to support children and youth that lives in or have grown up in a family where someone have problem with an abuse. Our vision is that every child gets the support and the safety they have the right to. We who works in Trygga Barnens support-activities have own experiences of being a relative to someone with abuse and mental ill-health. Trygga Barnen is a politically and religiously independent foundation without a profit motive.
Trygga barnen offers support-chat through Snapchat and Instagram and group-meetings, individual talks and activities in Stockholm. You will found us all over the country through the project Trygga Hjältar. Our Trygga Hjältar works as a link between the children and the support in the municipality where Trygga Hjälten works. 
To get the children and youth to find us and to our activities, we need to be more visible and be where the children are. We do that inter alia through giving lectures at schools  and talk about our own backgrounds, which is something children in similar situations can relate to. Through the visibility in schools we can also get in contact with children and youth that needs support regarding a friend. We also offers lectures for grown ups.

Aktiv Ungdom Malmö.png
Allas Lika Värde Förening - Open Your Eyes.png
Bordtennis-EM - Logga.png
Ensamkommandes Förbund - logga.png
Fenix Kårens Miljöförening - Logga.png
Folkuniversitetet - Open Your Eyes - Logga.jpg
Föreningen Värnet - Open Your Eyes.jpg
GAK Enighet.png
Hembygdsgillet.png
IKF - Open Your Eyes.jpg
Jämlikt-nu.png
Limhamn Griffins - Open Your Eyes.png
Limhamn Griffins - Open Your Eyes1.jpg
Läkare i Världen - Open Your Eyes.jpg
Möllans Basement - Open Your Eyes.png
NoaksArk - Open Your Eyes.jpg
Mosaik Logga.jpg
Logotyp Pg Syd.jpg
RFSU Malmö - Logga.png
Rädda Barnen Malmö - Open Your Eyes.png
RBUF.png
Malmokretsen - Open Your Eyes.jpg
RKUF Malmö.png
Student Lund.png
Svenska föreningen för Falun Dafa - Open Your Eyes.jpg
Tamam Malmö - Open Your Eyes.png
Trans- och Tjejjouren - Open Your Eyes.png
Trygga Barnen.jpg
Rädda Barnen Malm
RBUF
Röda Korset Malmö
RKUF Malmö
Student Lund
Falun Dafa
Tamam Malmö
Trans- och Tjejjouren
Trygga Barnn
bottom of page