top of page

Anmälan som utställare till oye2m

Icke-vinstdrivande idéburna föreningar och organisationer är välkomna att anmäla sitt deltagande på höstens Open Your Eyes To Malmö. 
Följ länken nedan för att registrera er. 

Mer info kommer efter anmälan, men vi kan redan nu berätta att:
- platserna kommer att lottas
- det får max vara en roll-up per förening/organisation.

- av utrymmesskäl kommer endast 2 personer kunna vara vid varje plats. 
- det är ståbord eller låga bord som erbjuds, 1 stol per plats (förutom vid de låga borden).
- vi kommer att ha en reservlista.

rEGISTER AS AN EXHIBITOR at oye2m

Non-profit and idea driven associations and organisations are welcome to register for a place at this Autumns Open Your Eyes To Malmö. 
Follow the link down below to register. 

You will get more info after you have registered, but we can tell you this at the moment:
- the places will be drawn.
- maximum one roll-up for the participating association/organisation.

- for reasons of space, only 2 persons from each association/ organisation can be at the place at the same time. 
- we offer standing table or a low table and 1 chair at each place (except 2 chairs for the low tables).
- there will be a reserve list.

bottom of page