Open Your Eyes to Malmö

Ny Föreningsmässa till våren
New Associations Fair the upcoming spring

Den 5:e oktober genomfördes höstens Open Your Eyes To Malmö, med föreningar/organisationer med stor mångfald av möjligheter att aktivera sig. Föreningarna/organisationerna fick många kontakter och besökarna fick stora möjligheter att hitta sitt engagemang.
De samarbetande verksamheterna i Open Your Eyes To Malmö tackar alla för deras deltagande och hälsar välkomna till nästa föreningsmässa under våren 2023!

On the 5th of October this autumn's Associations Fair was completed, with associations/organisations with a lot of diversity in possibilities to get active. The associations/organisations got many contacts and the visitors got many possibilities to find an activity. 
The cooperating parties in Open Your Eyes To Malmö thank all for their participation and welcome everyone back to the next associations fair in the spring of 2023.

Bild från tidigare mässa, människor står i en gång med montrar

Föreningar och organisationer

Se vilka som deltar eller har deltagit tidigare i mässan.

Filmer

Intervjuer och filmer om att engagera sig ideellt.

Tips

Tips och länkar för den som vill engagera sig i en förening.